Meer over beelddenken


Voorbeeld
Een jonge ‘taaldenker’ (uit de overige 95 %) denkt tijdens het leren van het woord AAP gewoon aan het woord AAP. Hoe dat eruit ziet: A-A-P.
Beelddenkers denken niet alleen aan een echte AAP maar zien én horen de 3D filmversie, inclusief tros bananen.
Dit gaat razendsnel. Na de ‘filmversie’ worden de juiste letters er pas bij gezocht. Beelddenkers hebben een groot inlevingsvermogen voor de gevoelens van anderen. Ze denken holistisch, zien snel verbanden en patronen maar weinig details

 

Intelligentie onderschat
Door het snelle associëren, vliegt de gedachtestroom vaak uit de bocht.
Hierdoor wordt de intelligentie onderschat en halen ze vaak onregelmatige cijfers die niemand weet te plaatsen.
Beelddenkers kunnen meerdere oplossingen bedenken voor één probleem. Ook dit maakt het voor leerkrachten onbegrijpelijk.