Meer over ikdenkbeeldig


Beknopt CV:
Ik ben geboren in Amsterdam waar ik nog steeds woon en werk. Na de middelbare school en een werkzaam leven werd ik moeder. Toen besefte ik hoe belangrijk het is, om kinderen een goede begeleiding te geven. Ik wilde me echt verdiepen in hun ontwikkeling en begon aan de 4-jarige dag/avondopleiding van de PABO. In het laatste jaar heb ik stage gelopen bij een school met het uitgangspunt ‘natuurlijk leren’. Een gelukkig toeval. Daar maakte ik kennis met een andere manier van leren waarbij het kind centraal staat. Ik ontdekte dat je ook ándere talenten kunt aanspreken. Meer wegen leiden immers naar Rome. Ik ben in 2009 afgestudeerd op Dalton / Meervoudige intelligentie.

Sinds 2009 werk ik op een Dalton- basisschool. Als groepsleerkracht heb ik te maken met kinderen die leren lezen. Sommigen hebben hier moeite mee. Hierdoor werd het fenomeen ‘beelddenken’ voor mij duidelijk en vielen alle puzzelstukjes op z’n plaats. Omdat ik de kinderen hier graag mee wilde helpen, ging ik met ze in gesprek en herkende direct heel veel. Mijn conclusie: deze kinderen worden op school niet bediend. Ze hebben een goed verstand maar er zijn geen handvatten. Toen wist ik zeker: hier moet ik mee verder. Direct heb het ‘Ik leer anders’ certificaat behaald en mag mij officieel ‘Ik Leer Anders coach’ noemen.

In de praktijk betekent dit dat ik werkelijk iets kan bijdragen aan hen die vastlopen in het gangbare leersysteem.
Dit is wat ik (letterlijk) voor ogen had en het is gelukt. Een verademing.